தமிழ் முஸ்லிம் அரசியல் மேடை

மே 17, 2008

உறவைப் பேணுவோம் – மெளலவி அலி அக்பர் உமரி (VIDEO)

Filed under: அலி அக்பர் உமரி, உறவைப் பேணுவோம், video — முஸ்லிம் @ 9:24 பிப

“உறவைப் பேணுவோம்”

அஷ்ஷேய்க். அலி அக்பர் உமரி அவர்கள்.

Al-Sheikh. Ali Akbar Umari

CLICK HERE TO WATCH / DOWNLOAD VIDEO

அஷ்ஷேய்க். அலி அக்பர் உமரி அவர்கள்

தமிழ் முஸ்லிம் மீடியா

Create a free website or blog at WordPress.com.