தமிழ் முஸ்லிம் அரசியல் மேடை

மே 5, 2008

மரணித்தவர்களுக்கு நன்மை சேர்த்தல் (வீடியோ)

Filed under: ஜமால் முகம்மது மதனி, video — முஸ்லிம் @ 9:23 முப

“மரணித்தவர்களுக்கு நன்மை சேர்த்தல்”

அஷ்ஷேய்க். ஜமால் முகம்மது மதனி அவர்கள்

Al-Sheikh. Jamal Mohamed Madhani.

CLICK HERE TO WATCH / DOWNLOAD VIDEO

அஷ்ஷேய்க். ஜமால் முகம்மது மதனி அவர்கள்
.

தமிழ் முஸ்லிம் மீடியா

Create a free website or blog at WordPress.com.