தமிழ் முஸ்லிம் அரசியல் மேடை

ஏப்ரல் 21, 2008

துபாயில் தலைமைப் பண்பை வளர்க்க ஒரு பயிற்சி முகாம்

Filed under: தலைமை, துபாய், பயிற்சி, முகாம் — முஸ்லிம் @ 7:09 பிப

துபாயில் தலைமைப் பண்பை வளர்க்க ஒரு பயிற்சி முகாம்

Center for Information & Guidance India (CIGI) is a non-profit, non-governmental organisation working for the educational and social upliftment of the community. We conduct various programmes for chidlren and adult which are aimed at comprehensive development of our community and the socity in general. One such programme which is being organised by CIGI is “Career Clinic” and “Differential Apptitute Test” (DAT) for Children. We receive our mentors and trainers from CIGI Headquarters in India to be part of these programmes.

Dr. P.T.Abdul Aziz a well known Orator and Trainer who is ‘the person’ behind the successful grassroot level programmes like ‘Vijayabheri’ which has changed the face of Malapuram district in the educational front, is currently in Dubai.

He has agreed to do a special session for the CLP in the upcomming CLP session. Due to his presence we are delighted to annonce this session as a SPECIAL CLP without any of our regular modules. It will be worth listening to Dr. Aziz who is famous for his ‘ The Common Man’ approach through his wit and vigour.

Date: Wednesday, 23rd April 2008
Venue: Flora Hotel Apartments, Nasser Square, Deira
Time: 8:00PM

Please come early and be part of this wonderful session which will impart knowledge and training of how to make our community better and brighter!

CIGI CLP – Creating Responsible Leaders for the Community…

For CLP Implementation Team
Ashraf Thayyil
Tel: +9714 282 2890
Fax: +9714 282 5535
Mobile: +97150 453 4427

ashraf.thayyil@gmail.com

Create a free website or blog at WordPress.com.