தமிழ் முஸ்லிம் அரசியல் மேடை

ஜூலை 1, 2008

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சூனியம்,கண்ணேறு,செய்வினை, மந்திரம், தந்திரம் (VIDEO)

Filed under: சூனியம், பில்லி சூணியம், மந்திரம், video — முஸ்லிம் @ 3:24 பிப

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சூனியம்,கண்ணேறு,செய்வினை, மந்திரம், தந்திரம் ஆகியவை உள்ளனவா, அவற்றிற்கு அனுமதியுன்டா, சூனியம், செய்வினை செய்ய இயலுமா என்பது பற்றி இலங்கையை சோந்த பிரபல மார்க்க அறிஞர் அல்ஷேய்க் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அவர்கள் விளக்குகின்றார்கள்

“இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சூனியம்,கண்ணேறு,

செய்வினை, மந்திரம், தந்திரம்”

அஷ்ஷேய்க். முஜாஹித். இப்னு ரஸீன் அவர்கள்.

Al-Sheikh. Mujahid Ibnu Raseen

CLICK HERE TO WATCH / DOWNLOAD VIDEO

அஷ்ஷேய்க். முஜாஹித் அவர்கள்

தமிழ் முஸ்லிம் மீடியா

சூனியம், பில்லி சூணியம்,மந்திரம், தந்திரம், செய்வினை,செய்விணை,கண்னேறு,கண்ணேறு,திருஷ்ட்டி,black magic

Create a free website or blog at WordPress.com.