தமிழ் முஸ்லிம் அரசியல் மேடை

ஏப்ரல் 11, 2008

ரியாத்தில் திருக்குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு

Filed under: திருக்குர்ஆன், ரியாத் — முஸ்லிம் @ 4:34 முப

ரியாத்தில் திருக்குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு

QURAN EXPLANATION CLASS
We are glad to inform you that Rowdha Dawa Center is going to start a
Quran Explanation Class (in tamil) weekly for gents (only)
where you can fulfill your dream of reciting glorious Quran properly
with correct pronunciation(Tajweed method) and know the true meaning.

Place: Rowdha Islamic Center
(Exit 10 Rawdha,Riyadh)
Day: (Every) Friday
Duration: 10:15am – 11:30am
Starting Date: 11-04-2008

Those who want to join in this class please do come prepared for the
Jumma prayer.

Jumma Masjid is nearby Rowdha Dawa Center.

For More Information Please contect
0507129963, 0558994867, 012492727 – 221, 235

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.