தமிழ் முஸ்லிம் அரசியல் மேடை

ஏப்ரல் 20, 2008

துபாயில் கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி

Filed under: கல்வி, துபாய், வழிகாட்டி — முஸ்லிம் @ 8:11 பிப

துபாயில் கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி

MR. M.S. JALEEL,
Chief Career Consultant &
Resident Counselor,
CIGI –HQ,
Career Presenter in TV Channels and Radios
[Asianet [edutime], Kairali [career pulse],
Asianet Radio- Dubai, AIR-Kannur and Kozhikode]
Will be available on-air at
Asianet Radio
to answer your queries

On 24th April 2008 (Tuesday at 11.15 am -UAE time)
————————————–
Mr. Jaleel will also available
at
Career Expo 2008
At Sharjah Indian Association (on 25th April 2008)
&
Karama Centre Dubai (on 26th April 2008)
&
DAT Assessment Test and Counseling (on May 02nd & 03rd 2008)
At Sharjah Indian School
Mr. Jaleel is………………..
(MSc Applied Psychology, MA History, B.Ed, PG in Journalism)
(Teacher –Trainer- Counselor-Media presenter)
Trainer for Higher Secondary Teachers under department of Higher Secondary Education, Govt. of Kerala;
Career Presenter in TV Channels and Radio [Asianet [edutime], Kairali [career pulse], Asianet Radio- Dubai, AIR-Kannur and Kozhikode]
Author – Career Guidance Training Manual for Rajiv Gandhi National Institute for Youth Development [RGNIYD], Chennai. [a UN funded Project to train teachers in Tamilnadu]
Author – Career Handbook for the Department of Higher Secondary Education, Govt. of Kerala.
Trainer for Career Guidance for VHSC teachers under VHS Department, Govt of Kerala.
Trainer for Career Guidance for college teachers under NSS Calicut University.
Script Designer and Career Program head for PRESS4 [CD Magazine]
Trainer and Designer of Career Module for RGNIYD, Chennai.
Trained in TA, MBTI and TCI. Teacher, Editor & Writer
Regular contributor to Career Columns.

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.