தமிழ் முஸ்லிம் அரசியல் மேடை

பிப்ரவரி 26, 2008

ஹிஜ்ரத் தரும் படிப்பினைகள் (VIDEO)

Filed under: இம்தாதி, ஹிஜ்ரத், hijrat, imthadhi, video — முஸ்லிம் @ 9:53 பிப

“ஹிஜ்ரத் தரும் படிப்பினைகள்”

அஷ்ஷேய்க். ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி அவர்கள்

Al-Sheikh. Rahmathullah Imthadhi

CLICK HERE TO WATCH / DOWNLOAD VIDEO

அஷ்ஷேய்க். ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி அவர்கள்
.

தமிழ் முஸ்லிம் மீடியா

Create a free website or blog at WordPress.com.