தமிழ் முஸ்லிம் அரசியல் மேடை

ஜூன் 10, 2008

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஸதக்காவும் ஜகாத்தும் – மெளலவி அலி அக்பர் உமரி

Filed under: ali akbar, sadaka zaka, video — முஸ்லிம் @ 9:23 பிப

“இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஸதக்காவும் ஜகாத்தும்”

அஷ்ஷேய்க். அலி அக்பர் உமரி அவர்கள்.

Al-Sheikh. Ali Akbar Umari

CLICK HERE TO WATCH / DOWNLOAD VIDEO

அஷ்ஷேய்க். அலி அக்பர் உமரி அவர்கள்

தமிழ் முஸ்லிம் மீடியா

ஸதக்கா,ஜக்காத்,ஜகாத்,ஜக்கா,ஸக்காத்,zakat,zaka,sadaka,sadhaka

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.