தமிழ் முஸ்லிம் அரசியல் மேடை

மே 9, 2008

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் **காதல்**

Filed under: இஸ்மாயில், காதல், ஸலஃபி, ismail, love, salafi — முஸ்லிம் @ 9:16 பிப

காதல் வயப்பட்டவர்கள் கட்டாயம் காண வேண்டியே வீடியோ..இஸ்லாத்தின் பார்வையில் காதலைப் பற்றி விளக்குகின்றார் மார்க்க அறிஞர் இஸ்மாயில் ஸலஃபி அவர்கள்.

வாசித்து விட்டீர்களா? மெளலவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதியின் புதிய கட்டுரை!!

“இஸ்லாத்தின் பார்வையில் **காதல்**”

மெளலவி. இஸ்மாயில் ஸலஃபி அவர்கள்

Al-Sheikh. Ismail Salafi

CLICK HERE TO WATCH / DOWNLOAD VIDEO

மெளலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி அவர்கள்

தமிழ் முஸ்லிம் மீடியா

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.