தமிழ் முஸ்லிம் அரசியல் மேடை

ஜூலை 22, 2007

அல் ஜாமில் கேம்ப் இஸ்லாமிய கருத்தரங்கம்

5-ம் ஆண்டு இஸ்லாமிய கருத்தரங்கம்
நிகழ்ச்சி அரங்கம் : அல்-ஜாமில் கேம்ப், ராக்கா
நாள் : 13 ரஜப் 1428 (27-07-2007) வெள்ளிக்கிழமை
நேரம் : அஸர் முதல் மஃரிப் வரை
நிகழ்ச்சி நிரல்
அமர்வு தலைவர்
மெளலவி. உவைஸ் பாகவி அவர்கள்
துனைத் தலைவர் – தம்மாம் தமிழ் தஃவா கமிட்டி
வரவேற்புரை
மெளலவி. முஹ்யத்தீன் ரஷாதி அவர்கள்
சிறப்புரை 1 – தொழுகையின் அவசியம்
மெளலவி. முஹம்மத் மன்சூர் முஸ்தஃபா அவர்கள்
சிறப்புரை 2 – மறுமையின் கவலை
மெளலவி. அலி அக்பர் உமரி அவர்கள்
சிறப்புரை 3 – ஷிர்க் மற்றும் பித்-அத்
மெளலவி முஹம்மத் ஜமாலுத்தீன் மதனி அவர்கள்
நன்றியுரை
சகோ. ஷஃபியல்லாஹ் கான் அவர்கள்
தலைவர் – தம்மாம் தமிழ் தஃவா கமிட்டி
நிகழ்ச்சியினூடே கேள்வி பதில் நிகழச்சிகள் நடைபெறும். இறுதியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படும்.
குறிப்பு : ICC தம்மாமிலிருந்து ராக்கா வரை சென்றுவர வாகன வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழறிந்த அனைவரும் வருகை தந்து பயன் பெறுமாறு அழைக்கின்றார்கள்

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.